درباره کمک پرستاری

تماس با ما :

تلفن تماس : 66971357

آدرس پستی : تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری شرقی - پلاک 72

 کد پستی 1314744513     

معرفی دوره:


امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در قالب كمك پرستاري نموده اند. 
در کشور ایران نیز با توجه به نیاز مبرم به وجود نیروهای کمکی در کادر پرستاری و به منظور پوشش دادن بخشی از شرح وظایف پرستاران که قابل واگذاری به نیروهای کمکی می باشد،ضوابط و برنامه دوره آموزشی کمک پرستاری از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردیده و از سوی جهاد دانشگاهي اجرا می گردد. 
این دوره مهارتي از سه بخش آموزش نظری، عملی و بالینی تشكيل شده و منتج به ارائه گواهی نامه کمک پرستاری به فراگیران خواهد شد. کمک پرستاران با گذراندن این دوره آموزشی تحت نظارت پرستاران اقدامات ایمن و موثر را مطابق با شرح وظایف مصوب کمک پرستاری برای بیماران بستری یا سرپایی انجام می دهند.

الف) مشخصات دوره:


نام دوره: كمك پرستاري

طول دوره:


  • بخش تئوري و عملي : 300 ساعت در طول 2/5 ماه
  • بخش كارآموزي : 1080 ساعت در طول 9 ماه در بيمارستان
  • دو هفته پایانی دوره برای آمادگی فراگیران به منظور شرکت در آزمون نهایی در نظر گرفته شده است.

ب) شرایط فراگيران :


تمامي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه (تمامي رشته ها : فني حرفه اي يا كاردانش) مجاز به شركت در دوره مي باشند.

‌پ) قابليت اشتغال:


فراگیران پس از اتمام دوره ،قابلیت استخدام در طرح جذب 10,000 نیروی کمک پرستاری را خواهند داشت اما در عین حال جهاد دانشگاهی هیچ تعهدی برای استخدام دانش آموختگان ندارد. 
آموزش

دی ان ان